Rodokmen


Textový vývod z rodokmenu do mých praprarodičů včetně :

      • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Arnošt Josef DROZD von Drost
narozen 29.května 1873, Praha-Olšany, povolání: majitel nemovitostí a mlýna, sňatek 28.září 1900, Praha, Marie Josefa GRIMMOVÁ, zemřel 1.července 1949, Praha-Strašnice.
       
    • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Arnošt Otokar Antonín František DROZD
narozen 15.ledna 1912, Trnová č.14 (Praha západ), povolání: technický úředník, sňatek 30.ledna 1943, Praha 1 - Staroměstská radnice, Valerie Žofie VEDRALOVÁ, zemřel 22.dubna 1990, Praha 5 - Motol, nemocnice.
 
     
   • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Marie Josefa GRIMMOVÁ von Grimm
narozena 4.února 1884, Praha II - č. 1444, povolání: v domácnosti, zemřela 16.srpna 1960, Praha-Strašnice.
  • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Arnošt Jiří DROZD
narozen xx.xx.1944, Praha - Štvanice, povolání: stavební technik, sňatek xx.xx.1974, Praha 8 - ONV, Jitka Věnceslava RAKOVÁ.
   
 • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Jan VEDRAL
narozen 24.dubna 1880, Praha, povolání: živnostník, sňatek 7.srpna 1906, Praha - Hradčany, chrám Páně sv. Víta, Růžena NOVOTNÁ, zemřel 22.května 1953, Praha.
   
 


• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Valerie Žofie VEDRALOVÁ
narozena 5.října 1906, Praha, povolání: v domácnosti, sňatek(1) ??.??? 1939, rozvod 17.října 1939, Jan VÁCHAL, povolání: profesor, umělec, sňatek(2) 30.ledna 1943, Praha 1 - Staroměstská radnice, Arnošt Otokar Antonín František DROZD, zemřela 9.února 1993, Praha 5 - Motol, nemocnice.
 
     
  


• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Růžena NOVOTNÁ
narozena 13.března 1888, Praha, povolání: v domácnosti, zemřela 22.ledna 1960, Praha 16 - Smíchov.
Arnošt Kryštof DROZD
narozen
počátkem roku 2008
Praha 2 - Nové Město - Zemská porodnice (U Apolináře)

Alfréd Tomáš DROZD
narozen koncem roku
2009,
Praha 2 - Nové Město - Zemská porodnice (U Apolináře)

Arnošt DROZD
narozen xx.xx.1976,
Praha 2 - Nové Město - Zemská porodnice (U Apolináře), povolání: stavební inženýr - projektant pozemních staveb, sňatek
xx.xx.2006,
Praha 4 - Chodov,
kostel sv. Františka z Assisi
Markéta POSTŘIHAČOVÁ.*

 

 

   
       
Valérie DROZDOVÁ
narozena
xx.xx.2008,
Praha 5 - Motol - porodnice

Eleanor DROZDOVÁ
narozena
xx.xx.2011,
Praha 4 - Krč - porodnice

Jiří DROZD
narozen xx.xx.1978,
Praha 2 - Nové Město - Zemská porodnice  (U Apolináře), povolání:
stavební inženýr - inženýring (manažer projektu), sňatek xx.xx.2006, Praha 8 - Libeňský zámeček
Anna APJÁROVÁ.*
   
 


  • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Ladislav RAK
narozen 9.prosince 1895, Praha, povolání: truhlář, sňatek ??.??.192?, Praha?, Růžena FOLKEOVÁ, zemřel 14.listopadu 1967, Praha 2, Na Slupi 6, nemocnice Svaté Alžběty.
     
 • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Jiří RAK
narozen 23.ledna 1926, Praha, porodnice U sv.Apolináře, povolání: květinář, instalatér, sňatek 26.listopadu 1949, Chvaly (Horní Počernice, Praha východ), Jitka Anna ŠTĚPÁNKOVÁ, zemřel 2.dubna 1994, Praha 9 - Horní Počernice - Svépravice.
 
   
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Růžena FOLKEOVÁ
narozena 2.října 1901, Hronov (Náchod), povolání: v domácnosti, zemřela 17.prosince 1963, Praha 2, Na Slupi, nemocnice Svaté Alžběty.
 


• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jitka Věnceslava RAKOVÁ
narozena xx.xx.1950,
Praha 15 - Podolí, povolání: stavební rozpočtářka.
   
   


• • • • • • • • • • • • • • • • • •


Josef ŠTĚPÁNEK
narozen 1.října 1892, Selmice č.p. 2 (okres Pardubice), povolání: železniční zřízenec, zámečník, sňatek 11.června 1923, Choustník (okres Tábor), chrám Páně, Františka KABEŠOVÁ, zemřel 29.prosince 1956, Horní Počernice - Svépravice.
     
   


• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jitka Anna ŠTĚPÁNKOVÁ
narozena 3.listopadu1928,
Praha IX - Přední Hloubětín č.122, povolání: květinářka, prodavačka, účetní, zemřela 12.prosince 2015 v Praze 9.
 
         
     


• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Františka KABEŠOVÁ
narozena 19.června 1899, Kajetín č.6, (okres Soběslav), povolání: v domácnosti, zemřela 28.listopadu 1979, Praha 9 - Horní Počernice - Svépravice.

 


1.Grafický vývod z rodokmenu do mých praprarodičů včetně *

2.Grafický vývod z rodokmenu do mých praprarodičů včetně
(
Představuji zde taktéž částečně vyplněný vývod z mého rodokmenu, který jsem si zhotovil podle vzoru Zemské stavovské rodové unie, když jsem se ucházel v roce 1999 o členství, což se mi splnilo.)


Plánuji zde taktéž uveřejnit kopii našeho obrazu s rodokmenem. Problémem jsou však jeho značné rozměry a požadované grafické rozlišení, z čehož vyplývá jednak jeho složité vyscanování, a také velikost souboru grafického formátu.

Připravuji zde ke stažení soubor s ukázkou části mého rodokmenu ve formátu Gedcom.

* Vzhledem k tomu, že jsem od roku 2006 šťastně ženatý s Markétou Drozdovou, roz. Postřihačovou
a můj bratr Jiří také od roku 2006 s Annou Drozdovou, roz. Apjárovou, budou zde veškeré údaje postupně aktualizovány.

 

Fakta o mém rodu a rodinná tradice

Podle rodinné tradice pocházím ze starého panského šlechtického rodu z Vestfálska, z okolí města Münster, kam jsme přišli z města Koblenz v Porýní. Dosáhli jsme stavu hraběcího, i když ostatní linie zůstaly ve stavu svobodných pánů. První písemná zmínka o naší rodině je z roku 1100 (1170). Začali užívat jména von Drost (Drosst) či von Droste (Drosste), na základě profese či spíše činnosti, kterou jsme měli na starosti. Drost znamená německy fojt. Po přesídlení do Čech před cca 200 lety (na počátku 19.století), zejména z důvodů profesních a politických, jsme si jméno počeštili (zfonetizovali) na Drozd. Od starých časů jsme prospívali a drželi v münsterském biskupství "dědičná sídla". Podle nich jsme se také psali.
Jelikož jsme byli a částečně ještě doposud jsme rod hojně rozvětvený, uvedu zde některé přídomky:

 • von Drost zur Fiechte

 • von Drost zu Vischering (Vischering von Nesselrode-Reichenstein) - stále žijí v Münsteru a jeho okolí

 • von Drost zu Senden - stále žijí v Münsteru a jeho okolí

 • von Drost zur Becke

 • von Drost zu Hülshoff (Heilshof) - stále žijí v Münsteru a jeho okolí

 • von Droste zu Erwitte

 • von Droste zu Schweckhausen

 • Knobloch von Droste

 • von Drost zu Dellwig

 • von Drost und Kerkering
   

Erb rodu Drozdů (von Drost). Blason: Modrý štít zeleně lemovaný s červenou patou, v níž zlaté litery AGD, oddělenou zelenou krokví, na níž dvě stříbrné holubice čelem k sobě. Nad turnajskou přilbicí helmovní korunka s klenotem: stříbrná holubice s olivovou snítkou v zobáku. Přikryvadla: modro-červená.(Erb je registrovaný u Akademie heraldický nauk České republiky. Původně litery v červené patě štítu nebyly umístěny, objevily se tam až za mého prapadědečka, který je tam umístil patrně svévolně, nedohledali jsme nikde zmínku ani v rodinných záznamech o tomto "polepšení", vč. červené paty. Původně zde byl pouze modrý štít zeleně lemovaný s obráceným zeleným klínem a stříbrnými holubicemi. Zelený klín a modré prostředí zde představovaly přirozené prostředí, nedocházelo zde k porušení pravidla barvy a kovu).

Naše rodina se rozhodla po příchodu do Čech pro užívání tohoto prapůvodního erbu později doplněného o iniciály, který nám byl udělen v prvopočátku a je prvním dochovaným. Ve třináctém století jsme se rozdělili na dvě hlavní větve, a každá začala používat erb jiný.

Stříbrný štít v červeném poli

Stříbrného okřídleného okouna v červeném poliDoma mám desítky znaků rodu Drost(-e) s postupným vývojem při povyšování, brzy je zde zveřejním, jen není bohužel teď dostatek času kvůli práci.

 

Rodiny s námi spřízněné v posledních generacích:

Z otcovy strany :
Linie dědečka - von Grimm,
von Eckhardt, Svoboda či von Gütling.
Linie babičky - Vedral, Novotný,Bílý či Zápotocký.

Z matčiny strany :
Linie dědečka - Rak, Malý, Nepevný, Němec, Folke či Ende.
Linie babičky - Štěpánek, Tichý, Zeman, Komárek, Kabeš, Zima, Kolář či Šenolt.

 

I přes vestfálský původ, na který jsem samozřejmě hrdý, nejen z úcty k předkům, se cítím být Čechem.
Zde uvedená fakta vycházejí jak z rodinné tradice, tak z ověřených zdrojů a jsou postupně doplňována o výsledky bádání.

Velice rád uvítám Vaše jakékoliv poznatky, které se týkají našeho rodu a rodin spřízněných.
Předem děkuji.


††† S bolestí v srdci oznamuji všem přátelům a známým, že nás navždy opustil můj drahý strýc, hlava našeho rodu v České republice, Jeho Excelence ARNOŠT LUDVÍK BOŘIVOJ VILÉM LEOPOLD DROZD von DROST. Jeho srdce dotlouklo v Praze po delší nemoci dne 6. června L.P. 2000 ve věku nedožitých sedmdesáti let. Čest jeho památce. †††


Tuto stránku se snažím průběžně doplňovat, což se mi však vzhledem k pracovnímu vytížení bohužel moc nedaří.